Thứ tư,17/10/2018 05:51 PM

HOẠT ĐỘNG CƠ SƠ
Ngày 19 tháng 05 năm 2017, Công Ty CP Đại Lý Hàng Hải Việt Nam (VOSA Corporation) đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên với sự tham dự của Hội Đồng Quản Trị, Ban Lãnh Đạo và các cổ đông.
VOSA Corporation kỷ niệm 60 năm thành lập! Hành trình xuyên thế kỷ!
Video: Liên Hoan Tiếng Hát CBCNVCLĐ VINALINES 2016 (Khu Vực Phía Nam)
Thông báo về thời gian, địa điểm và một số nội dung cần lưu ý khi tham gia liên hoan tiếng hát CNVCLĐ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
VĂN PHÒNG VOSA CHỤP ẢNH KỶ YẾU
PHÁP LUẬT
Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn là trách nhiệm của ban châp hành, ban thường vụ công đoàn mỗi cấp, ủy ban kiểm tra có nhiệm vụ giúp đỡ ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn từng cấp trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra theo sự lãnh đạo của ban châp hành, ban thường vụ công đoàn cùng cấp theo quy...
QUY TRÌNH KIỂM TRA, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CÔNG ĐOÀN
QUY TRÌNH KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐIỀU LỆ, NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ĐOÀN